Внесення препарату МЕЛІОРАНТ-ПЛЮС в нормі 1 т/га забезпечує:

  • підвищення вмісту загального гумусу в орному шарі на 0,2 %;
  • оптимізацію засвоєння NPK з ґрунту та мінеральних добрив;
  • підвищення врожайності від 15 до 40% та покращення якості вирощуваних культур;
  • зниження кислотності ґрунтового розчину.

На землях з кислою реакцією грунтового розчину  двовалентні катіони  Са і Мg в препараті МЕЛІОРАНТ-ПЛЮС відіграють роль  меліорантів, а з нейтральною – зменшують негативну дію хімічно кислих  мінеральних добрив.

Звертаємо увагу, що при проведенні вапнування Кальцій и Магній негативно впливають на засвоєння рослинами з грунту  Сірки та Цинку. Завдяки  підвищеному вмісту в препараті МЕЛІОРАНТ-ПЛЮС Сірки та Цинку забезпеченість рослини  цими елементами  в процесі нейтралізації  кислотності ґрунту активізується.